Hilde Verbeek

Hilde Verbeek doet onderzoek naar de zorgomgeving voor kwetsbare ouderen, in het bijzonder verpleeghuiszorg. Hierin zoekt Verbeek naar innovatieve concepten die werken, bijvoorbeeld door aanpassingen van werkwijzen en architectuur.

In English

Haar werk wordt veelvuldig aangehaald binnen en buiten haar vakgebied, tot zelfs in de Tweede Kamer. Verbeek zet haar expertise ook bewust in buiten de academische wereld, bijvoorbeeld als adviseur voor de Raad van Ouderen en vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg, een structurele samenwerking met negen zorgorganisaties en vier kennisinstellingen (universiteit, hogeschool, twee mbo’s.) Met wetenschappelijk onderzoek beoogt ze een onafhankelijke ruimte te creëren, waarin mensen met verschillende achtergronden en opvattingen elkaars ideeën bediscussiëren. Ook binnen het onderzoek zelf is ze voorstander van interdisciplinaire samenwerking, via team science. Binnen De Jonge Akademie zet ze zich in voor de werkgroep erkennen en waarderen en is ze voorzitter van het tracé inhoud en interdisciplinariteit.

Titels

Prof. dr.

 

Voorletters

H.

 

Hoofdfunctie

Hoogleraar Universiteit Maastricht

 

Vakgebieden

Gerontologie
Verpleegkunde
Psychologie

 

Leeropdracht

Zorgomgeving voor kwetsbare ouderen

 

Lid sinds

01-04-2020

 

Verbonden aan

Universiteit Maastricht, Dept. Health Services Research

 
 

 

Video

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings